ท่านต้องการให้ อบต.นาฝาย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 4 )
9.09%
ด้านสาธารณูปโภค ( 11 )
25.00%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 7 )
15.91%
การบริการประชาชน ( 20 )
45.45%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
4.55%