หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 117  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 21 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 101  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) [ 13 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 129  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 4 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 4 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 130  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 3 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 95  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 [ 3 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 118  
 
  (1)  
   


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053