หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี ประจำปี 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)