หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ งานวิศวกรรม ฝ่ายการโยธา กองช่าง ดำเนินการสำรวจค่าระดับถนนบ้านหนองแวง-บ้านบะก่าม เตรียมข้อมูลวางแผนงานและทำงบประมาณ   16 มิ.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำที่ชำรุด บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ จุด   16 มิ.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการซ่อมฝารางระบายน้ำที่ชำรุด หมูที่ ๒ บ้านลาดน้อย ตำบลลาดใหญ่    16 มิ.ย. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ กิจการประปา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการซ่อมท่อประปาที่แตกชำรุดและเปิดระบายตะกอนประปา บ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๒    16 มิ.ย. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ ฝ่ายการโยธา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่พาดสายไฟ บ้านลาด   16 มิ.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการหล่อฝารางระบายน้ำไว้เปลี่ยนฝารางที่ชำรุด   16 มิ.ย. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ ฝ่ายการโยธา กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด ซอยค่ายมวยนายประเสริฐ หมู่ที่๓ บ้านลาดใหญ่   16 มิ.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ ฝ่ายการโยธา กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวสุดซอย    16 มิ.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ฝ่ายการโยธา กองช่าง ดำเนินการหล่อฝารางระบายน้ำไว้เปลี่ยนฝารางที่ชำรุด   16 มิ.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จดหหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   16 มิ.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโดน   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   16 มิ.ย. 2564 2
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.แหลมทอง   ประกาศอบต.แหลมทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   16 มิ.ย. 2564 70
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านยาง   โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน    15 มิ.ย. 2564 17
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านยาง   วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563   15 มิ.ย. 2564 14
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านยาง   พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    15 มิ.ย. 2564 16
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   ต้อนรับนายสนอง มาลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์และคณะผู้ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมตรวจประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น    15 มิ.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีและประธานสภาเทศบาล   15 มิ.ย. 2564 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช่จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   15 มิ.ย. 2564 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล    15 มิ.ย. 2564 4
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   เหตุเพลิงไหม้ รถไถและยุ้งข้าว บ้านนายทองสุข ปัตพี ม.๒   15 มิ.ย. 2564 20
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 673
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053