หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองสังข์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   21 ก.พ. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านหัน   โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563   21 ก.พ. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.นาเสียว   โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563   21 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คอนสาร   ประกาศสภาเรื่องรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี2562    21 ก.พ. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.นาเสียว   พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2562   21 ก.พ. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน 1 อัตรา   21 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังชมภู   สื่อประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   21 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังชมภู   สื่อประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   21 ก.พ. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังชมภู   สื่อประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   21 ก.พ. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังชมภู   สื่อประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   21 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังชมภู   โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   21 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังชมภู   สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส \"วันท้องถิ่นไทย\" ประจำปี 2563   21 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอคราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบมาตรฐาน เลขที่ ท๑-๐๑ หลังศาลเจ้าพ่อหมื่นแสน (ลำน้ำกล่ำ) ต่อเติมส่วนที่ยังไม่เชื่อมติดกัน หมู่ที่ ๘ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ   21 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่   21 ก.พ. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำคลองหนองเชียงรอด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเชียงรอดใต้ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ   20 ก.พ. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระร่องแว่ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องแว่ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ   20 ก.พ. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ   20 ก.พ. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง ประกาศปรับปรุงโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)    20 ก.พ. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563   20 ก.พ. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแท่น   งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบ้านแท่น ครั้งที่ 18   20 ก.พ. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 430
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053