หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ภูเขียว   ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลภูเขียว ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563   27 ต.ค. 2563 1
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.ทุ่งลุยลาย   เทศบาลตำบลทุ่งลุยลายรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหลายตำแหน่ฃ   27 ต.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองนาแซง      27 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 ปี 2563   27 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (แบบ สขร.1)   27 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1)   27 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบ สขร.1)   27 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร.1)   27 ต.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ลาดใหญ่   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 ปี 2563   27 ต.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ภูเขียว   กิจกรรมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคตวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563   27 ต.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ กิจการประปา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการซ่อมท่อน้ำประปาที่แตกชำรุด บริเวณบ้านนางสมงาม รักษายงค์ (โซนสามแยกลาดใหญ่) หมู่ที่ ๓ และซ่อมเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับได้เปิดเข้าระบบเส้นท่อเพื่อทดสอบแรงดันอัด ปรากฎว่าไม่มีรั่วซึมสามารถใช้งานได้ตา   27 ต.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการจัดสถานที่เตรียมงานวันลอยกระทง ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหมื่อแสน ลำน้ำกล่ำ และได้รับความอนุเคราะห์จาก ผญบ.มาวิน หมู่ที่ ๘ นำรถไถมาดันปรับลานดิน   27 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   26 ต.ค. 2563 3
กิจการสภา อบต.ท่าหินโงม   ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563   26 ต.ค. 2563 5
ข่าวกิจกรรม อบต.แหลมทอง   ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดงานโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563   26 ต.ค. 2563 52
ข่าวกิจกรรม ทต.คอนสาร   วันปิยมหาราช 2563   26 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหินโงม   ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565   26 ต.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ นำโดยนางวาสนา อุตมะพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ จัดกิจกรรมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดใหญ่ ในก   26 ต.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ งานวิศวกรรม ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการสำรวจถนนจำนวน ๖ สายทาง คือ ๑.ถนนลาดใหญ่๑๔, ๒.ถนนลาดใหญ่๑ซอย๖, ๓.ถนนลาดใหญ่๑ซอย๗, ๔.ถนนศาลเจ้าพ่อกำนันดำ ,๕.ถนนลาดใหญ่๑๑,๖.ถนนลาดใหญ่๑๐ เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น   26 ต.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายการโยธา กองช่าง และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการจัดสถานที่เตรียมงานวันปิยมหาราชที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลาดใหญ่ และกางเตนท์บริการประชาชน   26 ต.ค. 2563 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 557
 รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053