หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเต่า ประจำปี 2563   14 พ.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   นโยบายการบริหารเทศบาล แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเต่า ในวันเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเต่า ของนายประดิษฐ์ เจริญธรรม   14 พ.ค. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.บำเหน็จณรงค์   การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์   14 พ.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเป้า   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน   14 พ.ค. 2564 85
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโดน   การเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วม   14 พ.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บำเหน็จณรงค์   การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์   14 พ.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาศแผนการให้บริการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อชำระภาษี ของเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ประจำปีงบประมาณ 2564   14 พ.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ณ สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่ เพื่อเป็นการระมัดระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด - ๑๙ ที่กำลังแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ในปัจจุบัน   14 พ.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาศเทศบาลบาลตำบลทุ่งลุยลาย เรืองประชาสัมพันธ์โครงการการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ประจำปีงบประมาณ 2564   14 พ.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ซับสีทอง   กองช่าง อบต.ซับสีทอง ลงพื้นที่สำรวจ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล   14 พ.ค. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ซับสีทอง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564   14 พ.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ซับสีทอง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564   14 พ.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ นำโดยนายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำ บ้านลาดใหญ่-กุดสร้างแป้น เพื่อลอกวัชพืชและดินตะกอนที่ขวางทางน้ำ ใ   14 พ.ค. 2564 9
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กิจการประปา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการซ่อมท่อเมนน้ำประปาที่แตกชำรุดทางไปท่าเอียด    14 พ.ค. 2564 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ซับสีทอง   ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน   14 พ.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณสามแยกวัดบูรพา-ท่าเอียด บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๓   14 พ.ค. 2564 8
ข่าวกิจกรรม ทต.ลาดใหญ่   ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายลาดใหญ่-ท่าเอียด    14 พ.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองบัวแดง   การรับฟังปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวแดง   14 พ.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองบัวแดง   กิจกรรมการมอบอุปกรณ์ปฏิบัติงานมาตรการเฝ้าระวังปัองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19ระลอกใหม่   14 พ.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ซับสีทอง   นายน้อย เชื้อจันอัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง ร่วมกับ รพสต.ซับสีทอง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีน ป้องกัน รู้ทัน โรคควิด - 19   14 พ.ค. 2564 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 652
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053