หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหินโงม   ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม   19 ก.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหินโงม   ประกาศกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม   19 ก.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหินโงม   ประกาศใ้ช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562   19 ก.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ภูเขียว   โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคาร ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒   19 ก.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหินโงม   ประกาศจริยธรรมของหน่วยงาน   19 ก.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนรางวีภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2    19 ก.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5    19 ก.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   19 ก.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ สายทาง    18 ก.ค. 2562 1
ราคากลาง ทต.บ้านเป้า   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง   18 ก.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   **ด่วนที่สุด** แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   18 ก.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษี ประจำปี 2562   18 ก.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ลาดใหญ่   การถวายเทียนพรรษา ปรจำปี 2562   18 ก.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ลาดใหญ่   กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงรักษาฝายมีชีวิต   18 ก.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ลาดใหญ่   การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562   18 ก.ค. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 500/td>
 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player