หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ส.ค. 2562 341
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ส.ค. 2562 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ส.ค. 2562 65
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ส.ค. 2562 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9257 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ก.ค. 2562 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ก.ค. 2562 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านตำบลนาฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ค. 2562 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ค. 2562 113
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ก.ค. 2562 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอออล์ โครงการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ค. 2562 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์เครื่องควบเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิ.ย. 2562 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานประจำปี2562  7 มิ.ย. 2562 129
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัดจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิ.ย. 2562 102
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิ.ย. 2562 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พ.ค. 2562 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้จุลินทรีป้องกันกำจัดศัตรูพืช  31 พ.ค. 2562 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  31 พ.ค. 2562 118
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558  31 พ.ค. 2562 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พ.ค. 2562 100
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พ.ค. 2562 104
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 24
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053