หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
.................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงแก้ไข (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2561  24 ม.ค. 2562 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินการฉีดวัคคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560  11 ก.ค. 2561 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนออกกำลังกาย**วิ่งดีมี่ประโยชน์**  11 ก.ค. 2561 210
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 องค์การยริหารส่วนตำบลนาฝาย  10 ก.ค. 2561 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย (LPA) ประจำปี 2560  9 ก.ค. 2561 152
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ประกาศตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่าง  28 มิ.ย. 2561 165
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560) ๋ฉบับแก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559  28 มิ.ย. 2561 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ประจำปี 2561 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2562  14 มี.ค. 2561 182
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย สมัยสามัญ สมัยที่1 ประปีจำปี 2561  14 มี.ค. 2561 192
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563  16 ต.ค. 2560 209
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  25 ส.ค. 2560 340
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  18 ส.ค. 2560 183
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง อบต.นาฝาย เรื่องมอบอำนาจในการตัดสินใจการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการในเรื่องการระวังและรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย  21 มิ.ย. 2560 352
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  20 มิ.ย. 2560 232
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายประจำปี 2559 และเริ่มกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2560 (15 ก.พ.59)  17 มิ.ย. 2560 182
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  9 มิ.ย. 2560 440
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)  9 มิ.ย. 2560 264
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ประจำปี 2560 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะของสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี 2561  2 มี.ค. 2560 233
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560  2 มี.ค. 2560 259
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   2 ก.พ. 2560 224
   1      2      3     (4)     5   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053