หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
.................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563   12 ต.ค. 2563 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563  11 ก.ย. 2563 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  5 ส.ค. 2563 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผุ้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ประจำปี 2562  5 ส.ค. 2563 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น  3 ส.ค. 2563 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์ไข้เลือดออกตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  3 ส.ค. 2563 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์ไข้เลือดออกตำบลนาฝา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  20 ก.ค. 2563 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย  17 ก.ค. 2563 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  17 ก.ค. 2563 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดูแลตนเองและการป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  17 ก.ค. 2563 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2563 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563   16 ก.ค. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2563 ในรอบเดือนเมษายน 2563   16 ก.ค. 2563 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  16 มิ.ย. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2563 ในรอบเดือนมีนาคม 2563  14 พ.ค. 2563 278
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2563 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563  14 พ.ค. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2563 ในรอบเดือนมกราคม 2563   14 พ.ค. 2563 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2563 ในรอบเดือนธันวาคม 2562   14 พ.ค. 2563 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2563 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562   14 พ.ค. 2563 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2563 ในรอบเดือนตุลาคม 2562   14 พ.ค. 2563 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการด้วยการประมูลด้วยวาจา  10 เม.ย. 2563 609
   1     (2)     3      4      5   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053