หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563  9 ก.พ. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาน เรื่องรายงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตลุาคม - ธันวาคม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  3 ก.พ. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563  21 ม.ค. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563  3 ธ.ค. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  1 ธ.ค. 2563 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563   12 ต.ค. 2563 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563  11 ก.ย. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  5 ส.ค. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผุ้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ประจำปี 2562  5 ส.ค. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น  3 ส.ค. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์ไข้เลือดออกตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  3 ส.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์ไข้เลือดออกตำบลนาฝา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  20 ก.ค. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย  17 ก.ค. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  17 ก.ค. 2563 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดูแลตนเองและการป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  17 ก.ค. 2563 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2563 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563   16 ก.ค. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2563 ในรอบเดือนเมษายน 2563   16 ก.ค. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  16 มิ.ย. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2563 ในรอบเดือนมีนาคม 2563  14 พ.ค. 2563 244
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2563 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563  14 พ.ค. 2563 31
  (1)     2      3      4   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053