หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชาวตำบลนาฝาย ร่วมด้วยช่วยกัน ฝ่าฟันวิกฤต COVID-19   26 มี.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย  31 ม.ค. 2563 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ  17 ธ.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ-จ่ายเงินสด งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ  17 ธ.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  2 ธ.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  2 ธ.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑  8 ก.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการร้องทุกข์/ร้องเรียน  8 ก.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รอบที่ 2 เดือน มิถุนายน 2562)  4 ก.ค. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562  4 ก.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  19 มิ.ย. 2562 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  14 มิ.ย. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  14 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561  13 มิ.ย. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  28 มี.ค. 2562 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.นาฝายหน้า ที่ 43)  29 ม.ค. 2562 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562  29 ม.ค. 2562 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561  24 ม.ค. 2562 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562  24 ม.ค. 2562 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงแก้ไข (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2561  24 ม.ค. 2562 86
  (1)     2      3   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053