หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย  22 เม.ย. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย  22 เม.ย. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)  22 เม.ย. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย  11 เม.ย. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565  1 เม.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม)  10 ก.พ. 2565 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564  1 พ.ย. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ผ.ถ.4/4 และ ผ.ถ.4/5  25 ต.ค. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย(สมาชิกฯ)  22 ต.ค. 2564 124
ข่าวประชาสัมพันธ์   เลือกตั้งท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  6 ต.ค. 2564 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ  2 ส.ค. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564  1 ก.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  2 มิ.ย. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564  5 พ.ค. 2564 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ เดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564  3 พ.ค. 2564 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตวจสอบรายงานการเงิน สำปรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  26 เม.ย. 2564 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)  21 เม.ย. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)  21 เม.ย. 2564 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและหลักเกณฑ์การใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  9 เม.ย. 2564 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  5 เม.ย. 2564 69
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053