หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละตำแหน่ง  31 ต.ค. 2559 250
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 15 บ้านโนนดู่พัฒนา ตำบลนาฝาย และเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย   4 ส.ค. 2559 283
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนดู่พัฒนา ตำบลนาฝาย  27 ก.ค. 2559 326
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559)  21 มิ.ย. 2559 347
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล  7 มิ.ย. 2559 353
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย  6 มิ.ย. 2559 333
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงปูผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางAsphaltic concrete แบบ over lay บ้านหนองแวง หมู่ที่4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  26 เม.ย. 2559 324
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านช่อระกา หมู่ที่9-บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่7  19 เม.ย. 2559 311
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยคุณธรรม จริยธรรม ตำบลนาฝาย ประจำปี 2559 (3 มีนาคม 2559)  4 มี.ค. 2559 516
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  11 ม.ค. 2559 1274
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบรีหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๗)  18 ธ.ค. 2558 656
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  11 ธ.ค. 2558 597
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  11 ธ.ค. 2558 353
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝ  5 พ.ย. 2558 416
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย  5 พ.ย. 2558 416
ข่าวสรรหาบุคลากร   แจ้งเวียนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่าง  4 พ.ย. 2558 1196
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  4 พ.ย. 2558 332
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   2 พ.ย. 2558 324
ข่าวประชาสัมพันธ์   การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  2 พ.ย. 2558 319
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  2 พ.ย. 2558 334
<< หน้าแรก...     23      24      25      26     (27)  
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053