หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
>
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 

 
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย พร้อมรายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 10.11 น. โดย คุณ วรัฐาพร โคตรภักดี

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053