หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ (วันที่ 8 สิงหาคม 2562) [ 14 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 68
 


 
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลนาฝาย (วันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 62) [ 14 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 81
 
 
     


 
โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน (วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562) [ 14 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 60
 


 
กิจกรรมบำรุงรักษา \"ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ\"ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 92
 
 
     


 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 79
 


 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 (วันที่ 24 พฤษภาคม 2562) [ 12 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 71
 
 
     


 
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้จุลินทรีป้องกันกำจัดศัตรูพืช วันที่ 23และ25 พฤษภาคม 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 63
 


 
โครงการจิตอาสาพระราชทาน \"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\" [ 12 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 65
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 5
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053