หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
 


นายเทศา รณไพรี
กำนันตำบลนาฝาย
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายบรรจง ศรีชัยภูมิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายปรีชา มีนาเสียว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายเทศา รณไพรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายปัญญา ม่วงเพ็ชร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายบุญล้อม อุนานุยา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายพิทักษ์ ฝาชัยภูมิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายสถาพร พิเศษฤทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายวิโรจน์ ฝาชัยภูมิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นางมัลลิกา จันทรมนตรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายผยอง แพชัยภูมิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10


นายพิทยา ฟ้าโปรด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11


นายประมง กงชัยภูมิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12


นายหยดรัก ไฝชัยภูมิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13


นายทองสุข สองศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14


นายยุทธศักดิ์ งอกไข่น้ำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053