หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาฝาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ [ 20 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับก [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับก [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับก [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 5 
 
 
 
 
อบต.บ้านเจียง กองช่าง พร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเจียง ลงพื้นที่ออกวัด [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านเจียง บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ชัยภูมิ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.ลาดใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ ประกาศเจนารมณ์ เรื่อง ยฃนโยบายไม่รับของขวัญแล [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.แหลมทอง หนูน้อยน่ารัก กินผักทุกวัน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.แหลมทอง หนูน้อยน่ารัก กินผักทุกวัน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.นาเสียว ประชุมอนุมัติแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัวแดง [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองบัวแดง การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัวแดง [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
อบต.แหลมทอง โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมทอง โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านแท่น เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียวฝึกซ้อมเหตุกรณีคนร้ายคุ้มคลั่ง หนี..ซ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านเจียง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส1 ประจำปี 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
 
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 38 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 41 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 90 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 29 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (LNC) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th กต. มท 0818.3/ว746  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว751  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities) กพส. มท 0810.2/ว747  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินค่าขายคาร์บอนเครดิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และชลบุรี) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว731  [ 16 ก.พ. 2567 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กศ. มท 0816.2/ว727  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว720  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว724  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว717 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 15 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว722  [ 15 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 15 ก.พ. 2567 ]
 
 
 
 


จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สา [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้ [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้ [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้ [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้ [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ บ้านน [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรี [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์บ้านช่อระกา หมู่ท [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรีต [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรี [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรีต [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรี [ 20 ก.พ. 2567 ]จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 27.5 แรงม้า จำ [ 19 ก.พ. 2567 ]จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเชล) แ [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธี [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้าง. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอ [ 6 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนก [ 6 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนก [ 6 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนก [ 6 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนก [ 6 ก.พ. 2567 ]

 
 
 
 
ผู้ใหญ่บ้านแจ้งจะมีปรับปรุงถนนบ้านห้วยชัน (22 ธ.ค. 2566)    อ่าน 79  ตอบ 0  
ซ่อมไฟสาธารณะ (13 ธ.ค. 2566)    อ่าน 52  ตอบ 0  
ขอทราบการชำระค่าน้ำประปา อบต นาฝาย (8 ก.ย. 2566)    อ่าน 172  ตอบ 0  
จำหน่ายน็อต สกรู (25 ก.ค. 2566)    อ่าน 132  ตอบ 0  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาฝาย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล