หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาฝาย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักง [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 90 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ตั้งจุดสกัด คัดกรอง COVID 19 (วั [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 260 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ค่าเชื้อ ที่อาคารสำนักงา [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 3307 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ปร [ 22 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาศท [ 20 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
 
 
 
 
ทต.หนองบัวแดง จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14 ปีงบประมาณ 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ทต.หนองบัวแดง งานรักษาความสะอาด [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.บ้านแท่น ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ลาดใหญ่ รับมอบเกียรติบัตร ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่ผ่านเกณฑ์การประ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.ลาดใหญ่ #ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลลาดใหญ่ เนื่องจากกองช่าง-การประปา เทศบาลตำบลลา [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.หนองบัวแดง รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
อบต.หนองโดน กิจกรรมรับมอบเกียรติบัตร ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ผ่านเกณฑ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองโดน กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุล [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.ภูเขียว คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ภูเขียว การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลภูเขียวและประชาคมระดับตำบล วันที่ 9 ธันวาคม [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองนาแซง เลขานายกแก่นจันทร์ นำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.โสกปลาดุก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอน [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
อบต.โสกปลาดุก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
ทต.บ้านเป้า ข่าวประชาสัมพันธ์ #โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1 ) ภายใต้ชื [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองโพนงาม กิจกรรมรวมพลังชาวชัยภูมิต้านทุจริต ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
 
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
 
 
 
การสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
 
 
 
 
การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว9178  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบติดตามผลสัมฤทธิ์ (Word)]  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4005  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.) กสว. มท 0820.2/ว4034 [เอกสารแนบ]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กพส. มท 0810.8/ว3958  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว4021 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.4/ว4033 [แบบรายงานการถอดบทเรียน-7-วันอันตราย (Word)]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4030  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4029  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว4036  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว124 [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565] [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4027  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3943  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/18472  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3993  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ กสว. มท 0820.2/ว4006 [เอกสารแนบท้าย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว3946 [แบบรายงาน] [แบบรายงาน (Excel)]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว8001  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว3991 [เอกสารแนบท้าย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี กศ. มท 0816.4/ว3959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว3986 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว3944  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3949  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว9016  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
 
 
 
 


ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน น [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9257 ชัยภ [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5 [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 416- [ 28 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินแล [ 28 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะ [ 23 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเ [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป (กองช่า [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาเข้ารูปเล่มเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 10 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพ [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอ [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลชนะเลิศ เพื่อใช้ในโครงการประเ [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาไฟส่องสว่างตกแต่งไฟประดับ เพื่อใช้ในโครงกา [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมามหรสพพร้อมเวทีการประกวด และเครื่องเสีย [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมา เช่าเต้นท์ และตกแต่งสถานที่บริเวณภายใ [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทง เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอย [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โ [ 2 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทง [ 2 พ.ย. 2565 ]

 
 
 
 
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (20 พ.ย. 2565)    อ่าน 2142  ตอบ 60  
น้ำไมใหลตลอด (12 ต.ค. 2565)    อ่าน 1712  ตอบ 2  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (31 พ.ค. 2565)    อ่าน 58  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำสมุนไพรเจียว * * * ้หลานป่า (30 ม.ค. 2563)    อ่าน 439  ตอบ 0  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาฝาย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล