หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาฝาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
 


รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยของป [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 6 


ขอเชิญร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 19 


กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดเตรียมสถานที่ สำนักงานศาลจังหวัดชัยภูมิแห่งใหม่จังหวัด [ 20 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 54 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 25 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 6 
ขอเชิญร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 23 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง [ 22 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 70 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางงานก่ [ 8 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 45 
 
 
 
 
ทต.คอนสวรรค์ ประกาศผู้ชนะ 3 โครงการ [ 30 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 32 
ทต.หนองบัวแดง ลงพื้นที่พบปะพ่อค้า-แม่ค้าและสำรวจความเป็นระเบียบการตั้งวางขายสินค้าในตลาดสด [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไผ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงา [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านเพชร [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ภูเขียว 12 สิงหาคม 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนาแซง กองคลัง อบต.หนองนาแซง ขอความร่วมมือให้มาชำระค่าขยะมูลฝอยรายปี ประจำปี 2567 (ตามต [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.วังชมภู โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองบัวแดง การประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองบัวแดง การมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวแดง [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองบัวแดง การอบรมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกจังหวัด [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองบัวแดง การสูบน้ำท่วมขังรอการระบาย [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.บ้านเป้า พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนส่งสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.กะฮาด คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ที่ 566/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
 
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
 
 
 
คู่มือการชำระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
**ด่วนที่สุด** แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
ขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
 
 
 
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว8964 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว3927  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) สน.คท. มท 0808.3/ว3952  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว8963  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3947 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3929 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3866 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเตม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3867 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3913  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13333-13337,13338-13403 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3909 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3908 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
หารือแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว3928  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี กศ. มท 0816.3/ว3925  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3926  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
 
 
 
 


จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมารถแบคโฮตามโครงการคลองสวยน้ำใส โดยวิธีเฉพาะ [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประ [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่ [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิ [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมาย [ 25 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดี [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณ [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ (สติ๊กเกอร์และป้า [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบา่ยน้ำ [ 21 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแว [ 21 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเ [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองส [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ( [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชะลอไตเสื่อมใ [ 21 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำภายในพื้นท [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาฝา [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 20 ก.ย. 2566 ]

 
 
 
 
ขอทราบการชำระค่าน้ำประปา อบต นาฝาย (8 ก.ย. 2566)    อ่าน 37  ตอบ 0  
จำหน่ายน็อต สกรู (25 ก.ค. 2566)    อ่าน 38  ตอบ 0  
น้ำไมใหลตลอด (9 มี.ค. 2566)    อ่าน 1998  ตอบ 4  
เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 86  ตอบ 0  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาฝาย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล