หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาฝาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 59 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และประชาสัมพันธ์ การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพสายตานักเรียนตามวิถีชีวิตใหม่รูปแบบเสมือนจริง (Virtual Meeting) [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
***ด่วนที่สุด***แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างผู้สอนชาวต่างประเทศ ค่าจ้างผู้สอนชาวไทย ค่าสอนเกินภาระงานสอนหรือค่าสอนพิเศษของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนกลุ่มเก่า ภาคเรียนที่ 1/2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 56 
***ด่วนที่สุ่ด*** แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
การเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 28 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 81 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่านิติกรรมที่ดินฯ) จากสนง.ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ โอนเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม และ 24 สิงหาคม 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 221 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 24 (24th Safe School Virtual Workshop) [ 28 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 66 
***ด่วนที่สุด*** การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 134 
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาทักษะ ผลลัพธ์และผลงานของข้าราชการครูฯ วันที่ 15 - 17 ก.ย. 66 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 107 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 153 
**ด่วนที่สุด** การสำรวจข้อมูลการดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่น [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 79 
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 151 
***ด่วนที่สุด*** โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 92 
***ด่วนที่สุด*** การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บรืหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566  [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 92 
วาระการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือน สิงหาคม  [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 168 
**ด่วนที่สุด** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 157 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 93 
**ด่วนที่สุด** แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินของ อปท.ที่รับการถ่ายโอนฯ สถานีอนามัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ (เพิ่มเติม) [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 67 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 133 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 135 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 322
   


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053