หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาฝาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 147 
การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 82 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 180 
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 85 
ขอให้ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนสำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 93 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 794 
***ด่วนที่สุด***ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 72 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 83 
การติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดตามโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน  [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 65 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างครบวงจร ไปสู่การขยายผลอย่างก้าวกระโดดฯ [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 85 
**ด่วนมาก** ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 108 ปี หลักสูตร ท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักษา วินัยการเงินการคลัง [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 89 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566) [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 85 
**ด่วนที่สุด** แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 80 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 60 
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ เดือน กรกฎาคม 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 68 
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 68 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 96 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 91 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 74 
***ด่วนที่สุด*** ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 53 
***ด่วนที่สุด***ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 57 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 65 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 109 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 322
   


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053