หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาฝาย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler) [ 8 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการ:การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน ผ่อดีดี (PODD) ขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย [ 8 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
ขอส่งแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา [ 8 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 [ 8 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
การคัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 147 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 515 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 374 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย (MU Safe School Virtual Workshop 20) [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 58 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
**ด่วนที่สุด** รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31 - 32 [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
**ด่วนที่สุด** ขอความร่วมมืออำนวยการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเพื่อการป้องกันยาเสพติด [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) [ 8 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 78 
การขอเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 33 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือน และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 8 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 56 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 8 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 77 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบงคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 8 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 33 
โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 64 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 40 
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 56 
**ด่วนที่สุด** การทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 73 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 306
   


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053