หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาฝาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
**ด่วนที่สุด** การประกวดคัดเลือก นักประดิษฐ์ อถล.รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 82 
รับสมัครหลักสูตรอบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับบุคลากรของ อปท.ฯ [ 12 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 98 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2566 [ 12 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 85 
**ด่วนที่สุด**ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) [ 12 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 80 
แจ้งการปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทย [ 12 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 43 
**ด่วนที่สุด**แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 69 
การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 76 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 128 
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลโครงการศึกษาระดับดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลของคนไทยปี 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 38 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมิน คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 49 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 69 
การประเมินตรวจสอบสุขลักษณะสำหรับการประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 65 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 46 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานหอพักฯ และคู่มือแนวทางการดำเนินการเพื่อคัดเลือกหอพักเอกชน [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 50 
***ด่วนที่สุด*** ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 52 
***ด่วนมาก*** โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 43 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 637 
การนำหลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 84 
ติดตามการจัดทำข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 99 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 128 
การอบรม เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลหมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 148 
โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 59 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 51 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 306
   


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053