หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาฝาย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 160 
ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 65 
***ด่วนที่สุด**แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารชีวิต (Executive Functions) : EF สังกัด อปท. รุ่นที่ 1 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
การฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Buliding ฯ ของรัฐบาลญี่ปุ่น [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
แนวทางและวิธีการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัญ ปีงบประมาณ 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
การหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
***ด่วนสุด*** เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษา ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๘ ไปรวมกับรุ่นที่ ๙ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
หารือการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 20 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
***ด่วนที่สุด*** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 -65) (เพิ่มเติม) [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
***ด่วนที่สุด*** การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 26 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 308 
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 34 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 67 
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 31 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 63 
** ด่วนที่สุด ** แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีเมษายน 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 33 
การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่านอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 28 
ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 30 
***ด่วนที่สุด*** การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 45 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 322
   


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053