หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว   จ้างซ่อมแซมรถ ทะเบียน กค 5514 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองโพนงาม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสารจอดใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองโพนงาม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองแวง   โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านสะพุงเหนือ สายที่ 1 กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.ถมดินไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.สายที่ 2 กว้าง 4 ม.ยาว 125 ม.หนา 0.15 ม ถมดินไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองแวง   โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยม่วงพัฒนาหมู่ที่ 20 สายที่1กว้าง 4 ม.ยาว 198 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.สายที่ 2 กว้าง 4 ม.ยาว 40 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 952 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองแวง   โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดวงสวรรค์ หมู่ที่ 19 สายที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตรสายที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองแวง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดวงสวรรค์ หมู่ที่ 19 สายที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.145 เมตร ถมดินไหล่มางข้างละ 0.30 เมตร สายที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 945 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองแวง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแจ้ง หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 945 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองแวง   จ้างโครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำบ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 14 โดยการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 14 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.ท่าหินโงม   จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองตูม   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการดูแลเด็กเล็กของผู้ปกครอง (ปฐมนิเทศ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองตูม   จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน๘๑-๖๒๒๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองตูม   ซื้อขนมและเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์โครงการส่งเสริมการดูแลเด็กเล็กของผู้ปกครอง (ปฐมนิเทศ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองตูม   ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนติดต่อในงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองตูม   ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆโครงการส่งเสริมการดูแลเด็กเล็กของผู้ปกครอง (ปฐมนิเทศ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.คอนสาร   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.บ้านหัน   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC ๙๑๔๐ DW รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๘-๖๐-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.บ้านหัน   จ้างเหมาซ่อมแซม เช็คระยะ รถกู้ชีพ EMS หมายเลขทะเบียน กง ๙๘๑๐ ชัยภูมิ รหัสครุภัณฑ์ ๐๓๔-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.บ้านเต่า   ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2565
ทต.บ้านเต่า   ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2565
อบต.วังชมภู   จ้างซ่อมแซมรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กฉ 1033 ชัยภูมิ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.วังชมภู   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.วังชมภู   ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.หนองบัวแดง   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.นางแดด   รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 18 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 701
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053