หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
.................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านยาง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทอผ้าพื้นเมืองลายสาวบ้านแต้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.หนองโดน   ซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์(หนังสือพิมพ์)กองการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.นาเสียว   จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านไทรงาม หมู่ ๑๒ สายเลียบลำห้วยบงตอนกลาง ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.นาเสียว   จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาวัง หมู่ ๑๐ สายเลียบลำห้วยแคนตอนล่าง ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
ทต.คอนสาร   ซื้อปรับปรุงถนนเลียบคลองนา (จากอุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
ทต.คอนสาร   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.บ้านหัน   จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตร จำนวน ๑ จุด บ้านโนนหินลาด หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.บ้านหัน   ซื้อน้ำดื่ม ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.บ้านหัน   ซื้อแบบพิมพ์สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.บ้านหัน   ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อนำมาใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายมีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ ภายในเขตตำบลบ้านหันทั้งภายในหมู่บ้านและสู่พื้นที่การเกษตรเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มาได้รับความสะดวกในการสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.บ้านหัน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (นั่งร้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.บ้านหัน   ซื้อแบบพิมพ์สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.วังชมภู   ซื้อวัสดุต่างๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู (กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใด นอกจากครบวาระ) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.โสกปลาดุก   ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ประจำศูนย์เลือกตั้งส.อบต.และนายก อบต.ประจำอบต.โสกปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
ทต.บำเหน็จณรงค์   จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิค ขนาด 40x30 ซม. จำนวน ๑๔ ป้าย (ตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
ทต.ห้วยยาง   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
ทต.ห้วยยาง   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
ทต.ห้วยยาง   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านป่าว่าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.กะฮาด   จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดค่าพาหนะเช่าเต็นฑ์ ของโครงการเลือกตั้งนายกองค์กองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.กะฮาด   จ้างเหมาค่าจัดสถานที่และทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้งและค่าพาหนะขนส่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง ของโครงการเลือตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.กะฮาด   จ้างเหมาจัดสถานที่ทำความสะอาดค่าพาหนะขนส่งและค่าเช่าเต็นท์ ของโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.กะฮาด   จ้างเหมาจัดสถานที่และค่าพาหนะขนส่งของ ของโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.กะฮาด   จ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดในการเลือตั้งและค่าพาหนะขนส่งและอุปกรณ์การเลือกตั้งค่าเช่าจัดเต็นท์และฉากกั้นคูหาลงคะแนน ของโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.กะฮาด   จ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้งและค่าพาหนะขนส่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง ของโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด หน่วยเลือกตั้ง 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.กะฮาด   จ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดและค่าพาหนะขนส่งของโครงการเลือตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 545
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053