หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน บท 5926 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนน คสล. โดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่อระกา หมู่ที่17 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 81-9257 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน นข 3556 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนนดินลูกรังโดยการปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21