หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า คันหมายเลขทะเบียน ฆค 1544 ชัยภูมิ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 81-9257 ชัยภูมิ (ชุดเบรค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ชุดยางรถยนต์บรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 82-5329 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 81-9257 ชัยภูมิ (ชุดยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2563 ]จ้างจัดทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42