หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 82-5329 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมระบบประปา บ้านห้วยชัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ 416-61-0089 (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมระบบประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ โครงการดูแลรักษาต้นไม้ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]จ้างจัดจ้างรถประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 72