หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 83-2565 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนน คสล. โดยการปูทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 19 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนน คสล. โดยการปูทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านช่อระกา หมู่ที่ 9 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนน คสล. โดยการปูทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนน คสล. โดยการปูทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนน คสล. โดยการปูทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 13 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนน คสล. โดยการปูทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านโนนพระคำ หมู่ที่ 12 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สายทางบ้านโนนพระคำ ม.12 ถึง บ้านคร้อ ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม ผิวจราจรถนน คสล. โดยการปูทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านตาดโตน หมู่ที่ 1 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สายทางบ้านนายบรรจง ศรีชัยภูมิ ถึง หน้าวัดชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33