หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
วิสัยทัศน์ อบต.นาฝาย
“มุ่งมันพัฒนาตำบลนาฝายให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดูแลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม”
นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ภาพตัวอย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลนาฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2558
 
 
 


นายสุวิทย์ ยืนชีวิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
 
 


นางจันทนา ก้านขุนทด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย


นายชัชวาล คลังชำนาญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
 
 


นายปรัชญา คุ้มกุดขมิ้น
เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาฝาย
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-124-053